Step! Basisonderwijs

WELKOM OP BASISSCHOOL STEP!

De basisschoolperiode is een belangrijk deel van een kinderleven. Voor uw kinderen en voor u is het belangrijk om er met veel plezier op terug te kijken. Een groot deel van hun kindertijd (zo’n 8000 uur) vertrouwt u uw kinderen toe aan de leerkrachten op onze school. Opvoeden en onderwijzen zien we dan ook als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Basisschool Step is een moderne school waar goed onderwijs en een goede werksfeer de sleutelwoorden zijn.

De missie van onze school:

Basisschool Step! is een moderne school die een krachtige leeromgeving creëert waarin kinderen worden uitgedaagd en uitgenodigd hun talenten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Onze school staat open voor ieder kind en heeft respect en aandacht voor haar/zijn achtergrond. Onze school is een inspirerende gemeenschap van lerende kinderen en volwassenen en biedt hen de gelegenheid om te leren kiezen, delen en maken

De visie van de school:

Ieder kind moet binnen zijn en onze mogelijkheden zich optimaal kunnen ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief, cultureel en motorisch gebied.

Dit willen wij bereiken door:

* er voor te zorgen dat de school een prettige en veilige plaats is voor alle leerlingen

* te zorgen voor een doorgaande lijn van 4 tot 12 jaar

* goed klassenmanagement en opbrengstgericht werken

* hoge verwachtingen te hebben van onze leerlingen

* veel tijd en aandacht te besteden aan rekenen en taal

* de leerlingen (samen met de ouders/verzorgers) op te voeden tot volwaardige en respectvolle burgers

* optimaal gebruik te maken van moderne methodes en moderne technologie

* open te staan voor nieuwe ideeën en inzichten in het onderwijs

* kritisch te kijken naar de vorderingen van onze leerlingen en naar ons eigen handelen

* samenwerking en zelfstandigheid te stimuleren

* hard te werken met gemotiveerde leerkrachten

* de collega’s de mogelijkheid te bieden zich verder te ontwikkelen en te scholen

* goed samen te werken met de ouders/ verzorgers

© Copyright 2016 - Step basisonderwijs