Praktische informatie

Secretariaat Centraal Management

Sluiskade ZZ 187, 7607 XT Almelo – 0546-544700

Bestuur

Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Almelo

Sluiskade ZZ 187, 7607 XT Almelo – 0546-544700

Samenstelling ouderraad

De huidige ouderraad bestaat uit de volgende leden:

Samenstelling medezeggenschapsraad

Leden personeel: Dhr. M. Dekkers ( voorzitter), mevr. E. Hoog Antink ( secretaris), mevr. Janneke Snijders.

Leden ouders: Dhr. Kocabiyik, mevr. E. Yaprak

Voor- en naschoolse opvang

Ons bestuur stuur heeft via het zogenaamde ‘makelaarsmodel’ overeenkomsten afgesloten met de volgende organisaties: Kinderopvang De Cirkel (0546- 545070), Catalpa Kinderopvang (0546-825311), Het Kinderatelier (06-41711213), De Blokkendoos (0546- 820920). Wilt u gebruik gaan maken van Voor- en Naschoolse Opvang, dan kunt U naar keuze één of meer van deze organisaties bellen voor informatie.

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage kan per bank, giro of contant worden voldaan. De bijdrage is vastgesteld op € 40,- per leerling. In deze bijdrage zijn alle kosten voor extra activiteiten opgenomen.

Indien u het bedrag ineens betaalt of overmaakt is het € 35,-.

U kunt er ook voor kiezen om maandelijks € 4,- contant af te dragen of over te maken. Het rekeningnummer is NL87 RABO 01099.40.520 t.n.v. Stichting vv Basisschool De Beemd.

Hulpouders

Bij lezen, uitstapjes, feesten e.d., schakelen wij ook ouders in. Mocht u ook een helpende hand willen bieden, geeft u zich dan op bij de groepsleerkracht.

Afmelden i.v.m. ziekte

Indien uw kind ziek is, kunt u dit voor 8.15 telefonisch aan de school doorgeven: 0546-538888

Schoolvakanties 2018-2019

Herfstvakantie:      22 oktober t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie:       24 december t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie: 18 februari t/m 22 februari 2019

Meivakantie*:        19 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaartsdag:  30 & 31 mei 2019

Pinksteren :          10 juni 2019

Zomervakantie:     15  juli t/m 23 augustus 2019

* incl.  Pasen & Koningsdag

Extra vrije dagen

26 september

19 november

29 januari

22 maart

3 juni

 

Schooltijden alle groepen

De lessen starten om 8.30 en eindigen om 14.00.

Om 8.20 gaat de deur open en zijn alle kinderen welkom.

Gymnastiek

Groep 3 & 4:            woensdagochtend

Groep 5 & 6:            woensdagochtend

Groep 7 & 8:            woensdagochtend

De groepen 3 t/m 8 gymmen bij de gymzaal aan de Willem de Clerqstraat en gaan hier, onder begeleiding van de leerkracht, lopend naar toe.

De kleuters hebben bij slecht weer dagelijks gym.

Denk aan gymkleding en goede gymschoenen.