Het schooljaar uitgezwaaid!

Het schooljaar uitgezwaaid!

De laatste week van dit schooljaar 2016-2017 stond in het teken van afscheid nemen. Na de presentatie van hun afscheidsfilm zwaaiden we de kinderen van groep 8 uit en wensen we hen veel succes in het voortgezet onderwijs. Ook namen we afscheid van juf Mary Luitzs die gaat genieten van een welverdiend pensioen. Op de laatste schooldag waren er op het schoolplein nog verschillende leuke spelen voor alle kinderen en kregen ze wat lekkers. Aan het einde van de dag werden ze uitgezwaaid om te gaan genieten van een lange zomervakantie. We wensen iedereen veel plezier en zien we elkaar weer terug op maandag 4 september.